La importància dels Backups Remots

Un pla de Contingència de Seguretat Informàtica consisteix en les passes que s’han de seguir, després d’un desastre, per recuperar la capacitat funcional del sistema (encara que sigui en part). S’entén com Recuperació, tan la capacitat per seguir treballant en un període  petit de temps com la possibilitat de tornar a la situació anterior al problema.

Així doncs la recuperació de la informació es basa en el us d’una política de seguretat (Backups) adequada, cal tenir en compte que a la pràctica només existeix una raó perquè es perd informació: la falta de Backups.

El Backup d’arxius permet tenir disponible la informació per quant succeeixin els accidents. Sense un backup, simplement, és impossible tornar la informació a l’estat anterior al desastre.

La falta de conscienciació dels usuaris en aquest sentit és molt alta. Més enllà del que seria normal; un alt percentatge d’usuaris sap lo que és un Backup o Copia de Seguretat però ningú sap com fer-ho, o pitjor encara: saben fer-ho però ningú o fa!.

Un backup ens permet emmagatzemar i protegir dades com:
•    Bases de dades
•    Correus electrònics
•    Documents
•    Etc.

Es pot realitzar un backup de moltes maneres diferents:
•    Es pot gravar un CD o DVD
•    Es pot gravar una cinta
•    Es pot copiar la informació a un disc dur
•    Realitzar backups remots contra un servidor extern

L’opció de realitzar de backups remots ens aporta un valor afegit que la resta d’opcions no tenen. L’emmagatzematge de les dades es fa en un servidor extern a l’empresa, per tant incidents com un incendi, inundació, robatori, etc. seran sempre menys traumàtics en quant a la recuperació de la informació.

Mes informació a JAD

Deja un comentario